Benyovszky-Szűcs Domonkos | A képek a dolgokba kerültek át

egyéni kiállítás

"Munkáimban sokféle nyelvezeten keresztül elemzem a reprezentáció dinamikáját: hogyan volna lehetséges másként látni önmagunkat vagy egymást, és hogyan befolyásolhatják ezt a képek? A képnek mint mentális, szellemi, intellektuális konstrukciónak a vizsgálata érdekel. A Konstelláció című sorozatban pixelekre szétesett testekről festek. A képhibák számomra megakasztják a tárgyiasítást, bizonytalanná teszik a befogadás feltételeit. A térbeli festékpontok háromdimenziós pixelekként, egymást kitakarva változtatják a festmény látványát a befogadás során. Így az ábrázolást maga a festék teste takarja ki, szimbolikusan utalva a térre, melyet a képek a saját fizikai határaikon túl hoznak létre." / Benyovszky-Szűcs Domonkos