Bota Ádám | Budapest keep my bones

megnyitó

Bota Ádám művészetének fő inspirációs forrását az emberi élet lenyomatai alkotják. Saját és mások világából emel ki eseményeket, gondolatokat és azokat alakítja át érzelmekkel és formákkal teli kaotikus összképekké. „Pixeles” punk rock koncertek, pornó videók és második világháborús dokumentumfilmek alakjai tűnnek fel a műveken. Egymásba fonódott testek és eszmék bábeli zűrzavara van kifeszítve elénk. Ideológiákkal és ellenvéleményekkel a provokációról és a politikai korrektségről, a biztonságos helyekről és a szabad viták lényegéről. Viszont minden, amit látni fogunk egy tény függvényében áll; miszerint Bota Ádám első soron festő és a többi mindössze behatás.