Budapest Photo Festival | Kiemelt valóság

megnyitó

Kiemelt Valóság:
A valóság meghatározhatatlan és megfoghatatlan, érzékeinken keresztül próbáljuk megismerni és tapasztalni. Viszont konzisztensen elfogadott fogalma és magyarázata aligha lenne. Épp ezért, a Kiemelt valóság című kiállításon résztvevő művészek a saját valóságuk megismerésére és megmutatására tettek kísérletet a fotográfia médiumán keresztül. Munkásságuk, perspektíváik rendszerét közvetíti felénk, értelmezve és kiemelve az általuk megélt valóság részletit. Az urbánus tér elmosódottsága, a kiüresedetté tett nagy városok, a visszapillantó tükörben elnyúló állatok alakjai és a megroncsolt felületű pillanatok tartoznak ezen Kiemelt valóság szerepkörébe.

Résztvevők: Pecsics Mária, Gyenis Tibor, Magyar Ádám, Bakonyi Bence