Észlelések

csoportos kiállítás

Hányféleképpen érzékeljük, gyűjtjük össze, fogadjuk be, vesszük birtokba, dolgozzuk fel a vizuális információt? Milyen hatások, ingerek befolyásolják azt, amit látunk? Mi adja meg az érzékelés személyes narratíváját? Milyen előzetes tudások, tapasztalatok, asszociációk kölcsönhatásának eredményeképp jön létre az észlelt dolgok értelmezése? Jelen esetben olyan alkotások adják az észlelések tárgyát, melyek nemcsak a szobrok, de sokszor a képek esetében sem elégszenek meg a két dimenzió adta lehetőségekkel.

A vásznon vagy azon keresztül megjelenő expanzív folyamat sokszor rétegek közé rejtve, szinte észrevétlenül, néhol játékosan, trükkösen, máskor pedig látomásszerűen tárja elénk, hogy a látható, megismerhető, felfogható valóság mennyire rétegzett, és soha nem lehet teljesen az, mint amit elsőre magunkévá teszünk belőle.

Lassan kibontakozó kapcsolódások, fókuszok, a felszín alatti matériák, textúrák, hordozók közvetítik ezt a sokrétű - szellemit, formát és anyagot - összedolgozó jelentéstartalmat. Már csak annyi a dolgunk, hogy a tudatos érzékelésen túllépve teret adjunk a tudattalannak is, élményeket, emlékfoszlányokat hívjunk elő, hogy ebben az aktív, cselekvő befogadásban megsejtsünk valamit abból, ami elsőre talán láthatatlan.

Kiállító művészek: Borkovics Péter, Dobos Tamás, Jovián György, Kiss Dániel, Lukoviczky Endre, Misch Ádám, Romvári Márton, Szolnoki Szabolcs, Végh András