Evocations | A Nomadic Exhibition Project | Curated by Loránd Hegyi

nemzetközi csoportos kiállítás

Az Evocations nomád kiállítás koncepciója a közelmúlt és a jelen kulturális, etikai, szociális, politikai válságjelenségei, a pandémia és az általános elbizonytalanodás nyomasztó súlya alatt született meg, de szellemi gyökerei korábbra nyúlnak vissza: az ezredforduló kulturális kihívásaira választ kereső művészeti diskurzus pozícióhoz. A felületes hedonizmus, a látványos teatralitás, az üres matériafetisizmus szórakoztató és dekoratív megnyilvánulásaival szemben számos művész a korszak konfliktusokkal teli valóságára reflektáló mélyebb, komplexebb, érzékenyebb és empatikus válaszlehetőségeket keres, amely közvetíti létünk bizonytalanságát, az általánossá vált fragilitás és kiszolgáltatottság érzését, az emberi integritás veszélybe kerülésének perspektiváját, a manipuláció és erőszak nyomasztó jelenlétét az élet minden területén. Ez a művészet keresi azokat a szellemi tartalékokat és érzelmi energiákat, amelyek képesek új perspektivákat, az érzékenység és empátia tartományait fel- csillantani. A bensőségesség, az érzelmi intenzitás, a radikális képzelet ölt testet ezekben a művekben. 

A rajz személyessége, közvetlensége, érzékenysége, fragilitása, amelyben az intellektuális gondolatiság és a képzelőerő szélsőséges dinamizmusa találkozik, s amelyben a képi narratíva természetesen, magától értetődő spontaneitással jelenik meg, par excellence kifejeződése a korszak problematikus valóságát megértő és megjelenítő szellemiségének. A rajzban megfogalmazott világ hangsúlyosan személyes, intim, érzelmi és pszichikai töltésű, leginkább a közvetlen beszéd és gesztikuláció spontaneitására emlékeztet. 

A tárlaton - amely a nemzetközi kiállítássorozat első  állomásaként Budapesten, a Faur Zsófi Galériában látható - 20 neves nemzetközi művész grafikai alkotásai szerepelnek.The concept of the nomadic exhibition Evocations was born under the overwhelming weight of the recent and present cultural, ethical, social and political crises, the pandemic and the general sense of uncertainty, but its intellectual roots go  back further: to the position of artistic discourse seeking answers to the cultural challenges of the millennium. In the face of superficial hedonism, spectacular theatricality and empty material fetishism, many artists are seeking deeper, more complex, sensitive and empathetic responses to the conflictual realities of the time, that convey the precariousness of our existence, the pervasive sense of fragility and vulnerability, the perspective of human integrity at risk, the overwhelming presence of manipulation and violence in all aspects of life. 

It is an art that seeks out the intellectual reserves and emotional energies that can illuminate new perspectives, new realms of sensitivity and empathy. Intimacy, emotional intensity and radical imagination are embodied in these works. The personality, immediacy, sensitivity and fragility of the drawing, in which intellectual thought meets extreme dynamism of imagination, and in which the pictorial narrative appears naturally, with a spontaneity that is self-evident, is the expression par excellence of the spirit of the age that understood and represented the problematic reality of the times. The world expressed in the drawing is intensely personal, intimate, emotionally and psychically charged, and is most reminiscent of the spontaneity of direct speech and gesticulation. 

The exhibition at the Faur Zsófi Gallery, Budapest, which is the first stage in a series of international exhibitions, features graphic works by 20 renowned international artists. 


CHRISTOPH MAYER (Austria) | MICHAEL ZIEGLER (Austria) | FABRICE SOUVEREYNS (Belgium) | BARTHELEMY TOGUO (Cameroon) | VERONIKA HOLCOVA (Czech Rep.) | ELZEVIR (France) | MARINE JOATTON (France) | ARON GABOR (Hungary) | AMIR NAVE (Israel) | RUTH BARABASH (Israel) | MELANIE DANIEL (Israel) | NIR ALON (Israel) | LELLO LOPEZ (Italy) | LUCA CACCIONI (Italy) | UGO GILETTA (Italy) | SOYOUNG UM (Korea) | ODONCHIMEG DAVAADORJ (Mongolia) | ANYA BELYAT-GIUNTA (Russia) | MARIA POGORZHELSKAYA (Russia) | ALLISON HAWKINS (USA)