Fátyol Viola | Időközben épp időben

megnyitó

Az In the Meantime, in Between Time című kiállítás Fátyol Viola két sorozatát mutatja be; a 2011-es Orando et laborando, valamint a még folyamatban lévő In Between (2013– ) anyagát. 

Az Orando et laborando Fátyol Viola diplomamunkájaként készült el 2011-ben. A sorozat saját gimnáziumi élményein alapul, melyeket tíz évvel református gimnazista diáksága után transzponált új minőségbe. A képek egyfelől a vidéki egyházi iskola világának lenyomatai; az elzártság, a hagyományok és a formák fontosságának, valamint a kamaszkor sajátos tapasztalatának sűrítményei. A sorozat ugyanakkor mégsem az iskola komplex szociális és kulturális jelenségvilágáról szól, nem is a fotókon szereplő diákok életéről, érzéseiről, szubjektív tapasztalatairól. A balladaszerű képek és jelenetek valójában az alkotó saját emlékeinek és elképzeléseinek projekciói, melyekkel az iskolára, és az iskolában töltött évek identitásformáló erejére tekint. A képeken szereplői fiatalok közti empatikus kapcsolat lett a sorozat mozgatóereje, a közösség és az együttlét mint megtartó erő felmutatása vált a műegyüttes céljává.

Az Úrvacsora című videóban a diákok megrendezett jelenetben játsszák újra az úrvacsora szertartását; közben bonyolult forgómozgás eredményeképpen mindegyikük osztja és veszi is az oltári szentségeket. A helyzet abszurditása folytán a szereplők minden igyekezetük ellenére nevetgélnek, és képtelenek komolyan játszani szerepeiket. A video egyfajta önkritika gyakorlására ösztönöz: a művész mesterséges helyzetalakításait, direkt művészetteremtő elképzeléseit a valóság folyton felülírja.