Gábor Áron | Párbeszéd

megnyitó

Gábor Áron Budapesten és Badacsonytomajon él és dolgozik. Művészetére a laza, oldott, bár erőteljes grafikai elemekkel tarkított festőiség és nem kis mértékben Erdély Miklós és az Indigó-kör hatására a különböző médiumok könnyed, természetes használata, egymásra rímeltetése a jellemző. Festményein, grafikáin, kísérleti filmjein és installációin egyaránt a különböző rétegek egymásba csúsztatása, tükröztetése játsza a főszerepet. Erős színkontrasztokra, hideg-meleg színhatásokra építő, arany- és ezüstszíneket alkalmazó, a részletekben rendkívül finom átmenetekkel operáló, egzotikus hatású motívumvilággal dolgozó festményei részben az új szenzibilitás alkotóival rokonítják, miközben kötetlen médiumhasználata, a műveiben lappangó analizáló, kísérletező törekvés a neoavantgárd utolsó generációjához, annak ironikus-parodisztikus közegéhez kapcsolja. Római ösztöndíja után művészetében fölerősödtek az egy-egy témára (oszlop, kapu, fej) koncentráló, a szabad, érzéki, elementáris festőiséget és a motívum individuális variabilitását érvényre juttató sorozatok.