Gyenis Tibor | Faragott homlokzat

megnyitó

Gyenis Tibor munkáira a fotográfia megrendezett látványként való elgondolása, a látvány analóg átrendezése, majd dokumentálása jellemző. Legújabb munkái esetében a fotográfia átalakítása magához a tárgyiasult képhez kötődik: a kasírozott fotó felületét domborműként kezelve véséssel, metszéssel, kaparással, tépéssel alakítja át, vagy egészíti ki a művész. Gyenis fotó-reliefjeinek nem csak felülete, de áttétesen a rajtuk megjelenő pillanat sérülékenysége a médiumot a jelentés kialakulásának közvetlen formálójává teszi. A megmutatott vagy felfedett matéria anyagiságában megkérdőjelezi a képek bejáratott mechanizmusait, magát a képről alkotott elképzeléseinket. A fotó hitelessége feltételessé válik, miközben az azokhoz kötődő nézői attitűdök kerülnek előtérbe.