Kudász Gábor Arion & Kudász Emese | Memorabilia

megnyitó

Kudász Gábor Arion Memorabilia című kiállítása és kötete az emlékezet logikájának feltérképezését szolgálja; a tárgyak rendszerének és emlékezetének leltárkönyve. Olyan emlék-kézikönyv, amely kifejezetten objektív és dokumentarista szándékkal készült. Legközelebbi rokona a múzeumi inventár,
amely tradicionális szabályok rendszer alapján írja le, katalogizálja és rendezi el a tárgyakat. A kollekció leginkább a reneszánszban kialakult és a 16-18. században kedvelt gyűjteményezési forma, a Kunstkammer jegyeit viseli magán. A tudomány és a művészet, illetve az élet szinte minden területéről felhalmozott tárgy-együttesben békésen megfértek egymással az ásványok, miniatűrök, ötletes találmányok és könyvritkaságok. A világról alkotott tudományos képzetek, a múlt tapasztalata, a tárgyakból levonható következtetések találtak helyet e sajátos gyűjteményben. A Memorabilia azonban az „emléktárgyakat” - ezeket az alázatos és alkalmazkodó statisztákat, ezeket a pszichológiai rabszolgákat és bizalmas barátokat - alaposan felforgatja és újrarendezi.

A kötet és a kiállítás keletkezéséről így vall a fotográfus: „Anyám, Kudász Emese, festőművész 2010. november 22-i halálát követő években a teljes hagyatékát katalogizáltam, és tőlem telhető tárgyilagossággal lefényképeztem, hogy gyorsan halványuló nyomát rögzíteni tudjam az időben. Tevékenységem megbontotta a csakis rá jellemző, általa teremtett és őt körülvevő rendet, amelyet ha akkor érintetlenül elzárok, emlékét még nagyon hosszú időn át hűen őrizte volna. A kutakodásom nyomán megbomló rend réseiből személyiségének rejtett szeletei és tárgyainak addig ismeretlen összefüggésrendszere bontakozott ki, amelyről ma már nem állítható bizonyossággal, hogy korábban is létezett-e vagy részint az én beavatkozásom szüleménye.”