My Imaginary Land

csoportos kiállítás

Elvont térben lebegő absztrakt jelek és geometrikus formák, vászonra álmodott organikus világok és örvénylő mélységükkel berántó üvegtárgyak – ez a felsorolás épp annyira jellemezhetne egy félig elfeledett álmot, mint a Faur Zsófi Galéria új tárlatát. Az egybeesés nem véletlen, hiszen az álom, képzelet és tudatalatti témakörei régóta fennálló művészeti toposzok, melyekből számos generáció merített inspirációt. A My Imaginary Land című kiállítás 13 alkotója is, ki-ki a maga módján, követte ezt a hagyományt, és megpróbálta saját médiumán keresztül vizualizálni az elméjében született fiktív tájakat, szereplőket és eseményeket. Ugyan az alkotások intuitív, befelé figyelő jellegéből sugárzik a szubjektív illúziókeltés faktora, a végeredmény hátborzongatóan ismerősnek hat mindenki számára. Az eltérő művészi hangok harmóniájában maga az emberi képzelet elevenedik meg, amely most átlépve a vízió határait, fizikai testet ölt a galéria falai között.
Bár a bemutatott munkák látszólag csak a metafizikai dimenzióból származnak és arról rendeltetettek mesélni, a helyzet ennél komplikáltabb. Ahogy a képzelet a valóságból gyúrja át teremtményeit, úgy a 13 művész praxisában is beazonosíthatók olyan anyagok, formák és realitás-magvak, amelyek tagadhatatlanul a mindennapi világból származnak. Következésképpen, a kiállításban megtörik a valós és valótlan, kint és bent választóvonala, így új egzisztenciális távlatok nyílnak meg előttünk. Az igazi feltétlenül igaz? - az alkotók által pedzegetett filozófiai kérdésfelvetés arra sarkallja a látogatókat, hogy újra gondolják mindazt, amit eddig megkérdőjelezés nélkül követtek. Így valamilyen szinten a képzeletre hárul a feladat, hogy a törött valóságot helyreállítsa.

Kiállító művészek:

Bartl József
Benyovszky-Szűcs Domonkos
Borkovics Péter
Forrai Ferenc
Galambos Tamás
Gábor Áron
Haraszty István Édeske
Horváth Lóczi Judit
Konkoly Gyula
Lukoviczky Endre
Misch Ádám
Romvári Márton
Szolnoki Szabolcs