Romvári Márton | (el)Rejtett Dimenziók

megnyitó

"Alkotásaimban a mikró- és makró világ természeti formái, egyfajta leegyszerűsített eszenciájaként vannak jelen, s az összeolvadó vagy éppen elkülönülő elemek, kölcsönhatásban
lévő síkokon rétegződnek térbelivé.
Megérkezve a valós dimenziók terébe, — ugyanabból a forrásból táplálkozva — reliefek, objektek, szobrok, kinetikus munkák is születnek a világomat bejárva."
Romvári Márton