Soós Nóra | Transzparens Emlékezet: Folyamatos Jelen

megnyitó

Soós Nóra friss munkái az emlékezetkultúra tárgykörébe tartozó kérdéseket járják körbe, erősen koncentrálva hazánkban a múltban már megtörtént, de a jelenben ismétlődni látszó problémák körére.  Vásznain egyszerre mosódnak össze közös múltunk és jelenünk emlékrezonanciái és egyben válnak élesen kirajzolódóvá, köszönhetően a Soós Nóra művészeti ouvrejeként már régóta jól ismert transzparens, többrétegű figuratív ábrázolásmódnak.