Végh András | Ablak a világra

önálló kiállítás

“Szemlélődő, tűnődő, meditatív jellegű - ugyanakkor hallatlan dinamizmussal, mozgalmassággal áthatott -, a festői leírásból eredeztetett, de metaforikus töltetűvé emelkedő kifejezések Végh András munkái. A konkrétumokra utaló, a stilizált (torzított) és a sejtésszerűen jelölő, a felismerés lehetőségének élményével a szemlélőt megajándékozó formarendszerek és alakzatok mélyrétegeiben talán életképek, akciók, történések rejteznek, amelyek a valóság, a köznapi élet egyszerű és különös (egyszerűségében különös) jelenségeiből erőteljesen átírt festői víziókként, gyakran dekorativitásokban, formaszépségekben tündöklő, emóciókban dúskáló kompozíciókként rögzülnek. A nagy, elmosódó organikus alakzatok és a konkrét megidézések, az erőteljes ecsetvonások felkiáltójelei és a könnyed, laza nyomhagyások, az asszociatív utalások és az ezernyi, apró momentum hallatlan türelemmel való felsorakoztatása olyan festői jelenségvilág, amelynek hátterében a fegyelmezettség és az önfeledt játékosság, a tudatos komponálás és az önkifejező gesztus birkózása, összecsapása munkál. Meddig merészkedhet az egyik a másik rovására, meddig teremthet szabadon formát a festői önkifejezés, és mennyire tarthatja kordában az indulatokat az alkotói fegyelem, hogyan tartóztathatja fel a logikus építkezés a csillapíthatatlan érzelmeket? Ezek az eldönthetetlen vagy nehezen megválaszolható kérdések és kételyek élesztik a dolgok, a történések és a jelenségek számbavételének, meghódításának, feltárásának, személyességgel való átitatásának roppant igyekezetével ösztönzött Végh András-képek izzó feszültségét.”
Wehner Tibor: A káosz festői rendje (részlet)
/ In: Végh András, T’Art Alapítvány, Kugler Könyvek, 2008

Végh András, Munkácsy Mihály-díjas festőművész 1940-ben született Tolnán, jelenleg Budapesten él és alkot. 1967-ben végzett a Képzőművészeti Főiskolán, mesterei Kmetty János
és Bernáth Aurél voltak. Életútja során temérdek hazai és nemzetközi kiállításon szerepelt egyénileg és csoportosan is, munkái számos közgyűjteményben kaptak helyet. Festményei az absztrakt és a valósághű, az elvont és a konkrét határán építkeznek, a figurális ábrázolástól a nonfigurációig. Munkáiból mindenekfelett játékosság és életöröm sugárzik.