Forrai Ferenc

MŰVÉSZI HITVALLÁS

Munkám során a formák jól körbehatárolhatóak, pontos jelentésük van, a jelrendszerem szimbolikus alapformákból és hozzájuk társított színekből épülnek fel. A sorozatokat, kompozíciókat felépítő képletem: a forma és a szín szerkezeti és ezek szimbolikus jelentéseinek összekapcsolása. Összehangolt, átgondolt konstrukciók felépítésére törekszem. Egyszerű síkidomokból, síkformákból építkezem. Alkotásaimat hosszas tanulmányozás után valósítom meg, a folyamat közben kísérletezem az ábrázolás szintjeivel, az eljárásokkal és anyagokkal. Benyomások, élmények, adatok gyűjtése, majd ezek rendszerezését követően, kapcsolódások, kölcsönhatások megfigyelése során alakult ki bennem az összefüggések ilyen irányú tömör megfogalmazása.

Életrajz


Válogatott önálló kiállítások 

2022   Négyszöglet, Faur Zsófi Galéria, Budapest

2020   A vonal – Négyszoba Galéria, Budapest

2019   Négyszöglet Budapest – Négyszoba Galéria, Budapest

2019   JA Négyszöglet – Budapest közterein

2018   Időnyomok –  Szekszárd

2017   Sokszöglet – Négyszoba Galéria, Budapest

2016   T mint Teri – Artbázis, Budapest

2016   Négyszöglet – Lengyel Intézet, Budapest

2016   Szekszárdi színhelyek – Szekszárd

2015   Formaváros – 2015, Budapest

2015   Szekszárdi színek – 2015, Szekszárd

2014   A vonal alatt – 2014, Artus Galéria, Budapest

2013   Betűképek – 2013, Artus Galéria, Budapest

2012   T mint Teri – Szekszárd

2010   Naplóbejegyzéseim – Műhel y Galéria, Budapest


Válogatott csoportos kiállítások

2022   My Imaginary Land, Faur Zsófi Galéra, Budapest

2022   Nekem a kint, nekem a bent, Faur Zsófi Galéria, Budapest

2021   Otthonról haza, Faur Zsófi Galéria, Budapest

2021   20 év, 20 művész, 20 történet, Faur Zsófi Galéria, Budapest

2020   Egy művész, egy designer – Faur Zsófi Galéria, Budapest

2020   Káli Cool – Faur Zsófi Galéria, Budapest

2020   Artus – Artus Galéria, Budapest

2019   Virágvölgyi 70 – FUGA, Budapest

2019   ARe – Société Budapest

2019   Prizma – Zárójel, Budapest

2018   Rajzos történetek – Négyszoba Galéria, Budapest

2018   Prizma – Budapest

2017   Latarka Galéria, Budapest

2017   NeighbourART – Bródy House, Budapest

2016   Taste of home – Soho in Ottakring, Bécs

2016   30 nap, 30 kiállító, 1 teremőr – Nyitva Fesztivál, Budapest

2012   Tánc – Vízivárosi Galéria, Budapest

2010   Valóságos álom – Vízivárosi Galéria, Budapest